Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

En strategi, många insatser, stark attraktion

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar. Att attrahera människor att flytta hit, och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla.

För att Jönköpings län ska utvecklas så bra som möjligt behöver alla vi aktörer från offentlig, privat och ideell sektor samverka.

Med kreativitet, livskraft och skaparglädje möter vi utmaningen att förena vår tradition av föreningsliv, samarbete, företagsamhet och industriellt kunnande med innovation, vetenskap och globala nätverk. Och inte minst med en förståelse för människors behov och drömmar för att kunna leva ett bra liv på ett långsiktigt hållbart sätt.

Viktiga perspektiv i utvecklingsarbetet

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns ett antal viktiga perspektiv vi aktörer ska förhålla oss till oavsett vilket utvecklingsområde vi är verksamma inom. Det handlar om:

Vi kallar dem för horisontella perspektiv. Så många som möjligt av dem ska genomsyra länets insatser för att utvecklingen ska gå åt ett positivt håll.

Regional utvecklingsstrategi

I Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) har vi enats om fyra prioriterade områden. Här pågår insatser av olika aktörer för att nå visionen att Jönköpings län är en av norra Europas ledande tillväxtregioner år 2025:

  • Arbetsmarknad och näringsliv
  • Livsmiljö och hälsa
  • Samhällsplanering
  • Kunskap och innovation

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län >>2025