Navigera till sidans huvudinnehåll

En strategi, många insatser, stark attraktion

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar. Att attrahera människor att flytta hit, och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla.

För att Jönköpings län ska utvecklas så bra som möjligt behöver alla vi aktörer från offentlig, privat och ideell sektor samverka.

Med kreativitet, livskraft och skaparglädje möter vi utmaningen att förena vår tradition av föreningsliv, samarbete, företagsamhet och industriellt kunnande med innovation, vetenskap och globala nätverk. Och inte minst med en förståelse för människors behov och drömmar för att kunna leva ett bra liv på ett långsiktigt hållbart sätt.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska utvecklas och uppfattas i det långsiktiga perspektivet.

Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035

Jönköping County - Regional development strategy 2020-2035 (PDF in English)