Navigera till sidans huvudinnehåll

Livsmiljö

Att skapa en livsmiljö utifrån åldrandets förutsättningar och äldregruppens behov innebär att åstadkomma miljö, i stad och på landsbygden, som är anpassad utifrån varierade behov. Det handlar till exempel hur både utomhus- och inomhusmiljöer utformas för att öka tillgänglighet, trygghet och för att främja delaktighet och fysisk aktivitet. En äldreanpassad fysisk livsmiljö och delaktighet i samhällslivet bidrar också till förbättrad fysisk och psykisk hälsa.