Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att leva på - äldre

  • Folkhälsa
  • Länsövergripande

Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner för att tillsammans med civilsamhället skapa bästa platsen att åldras på.

Initiativet Bästa platsen att åldras på utgår ifrån WHOs beskrivning hur ett äldrevänligt samhälle skapas: främja äldres hälsa; äldrevänlig livsmiljö; äldrevänligt system för omsorg, hälso- och sjukvård; samt respekt, delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.

Initiativet Bästa platsen att åldras på sprider kunskap och kompetens om åldrandet och i samskapande med seniorer utvecklas och sprids goda arbetssätt.

För att lyckas möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer i lärandeseminarier och lärandenätverk. Mötesplatserna är till för förbättringsarbeten, erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration.

Välkommen att anmäla ditt team: Inbjudan Bästa platsen att åldras 22-23.pdf (pdf, 328.8 KB)

Programgrupp:

Joakim Edvinsson, Region Jönköpings län

Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län

Gunnel Baazius, Kommunal utveckling

Helena Blom-Håkansson, Kommunal utveckling 

Eva Timén, Region Jönköpings län

Susanne Lundblad, Region Jönköping

Ulrika Nord-Danielsson, Region Jönköping. 

Varför gör vi det här?

Äldre personer i länet blir fler, lever längre och är friskare högre upp i åldrarna. Det skapar nya möjligheter när äldres ses som en resurs. Samhället behöver utformas utifrån äldres nya behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att skapa intresse, förståelse och motivation för ett äldrevänligt samhälle. I länet pågår många bra saker som alla bidrar till att skapa ett äldrevänligt samhälle. Dessa vill vi uppmärksamma i Bästa platsen att åldras på för att på så sätt sprida allt gott som görs. Dessutom vill Bästa platsen vara ett initiativ för att utveckla, beskriva och sprida arbetssätt.

Målgrupp

För att Jönköpings län ska bli bästa platsen att åldras på behöver seniorer, civilsamhälle, beslutsfattare samt medarbetare och chefer i vård och omsorg bidra.

Resultatmål

Seniorer upplever god upplevd hälsa och god livskvalitet samt har god kunskap och möjlighet att ta hand om sin egen hälsa.
Seniorer får den vård de behöver när de behöver den och känner sig trygg och säker.
Seniorer upplever ökad delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.
Jönköpings län har en äldrevänlig livsmiljö avseende boende, utomhusmiljö, transporter.

Goda Exempel

Teamen från lärande nätverk 2021-2022

Läsfrämjande inom omsorgen i Jönköpings län/Högläsning på SÄBO.

Existentiella samtal på särskilt boende, Nässjö och Jönköpings kommun.

Arbetssätt sköra äldre på vårdcentralen Hälsan 2, Jönköping.

Mötesplatser för ensamma äldre, Vetlanda kommun.

Uppsökande verksamhet, Vetlanda kommun.

Träffpunkt Råslätt, Jönköpings kommun.

Samordnad vårdplanering innan planerad ortopedisk operation.

Hur påverkas länet?

Jönköpings län blir ett äldrevänligt samhälle och ålderism minskar. Länet högst i nationella kvalitetsmätningar för personer 65 år och äldre. Det är attraktivt att arbeta med äldre. Länet har en innovativ forskningsverksamhet inom området äldre.