Vad behöver göras mer?

Bilden av vad som behöver göras mer för att uppnå de visioner vi har i vår regionala utvecklingsstrategi och andra länsövergripande strategier och planer, får vi genom att dra slutsatser av statistiken, jämföra nuläget med målsättningarna i våra länsövergripande strategier och se vilka insatser som pågår. Det arbetet startar nu – tillsammans med RUS-ombuden som finns utsedda hos oss aktörer i offentlig, privat och ideell sektor. På så sätt präglas det regionala utvecklingsarbetet av hög delaktighet. Och resultatet kommer att presenteras här. Använd gärna analyserna som underlag till beslut kring nya insatser och arbetssätt, planer och strategier som stärker Jönköpings läns regionala utveckling. Tillsammans stärker vi arbetet för att hela Jönköpings läns utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Ämnen

Boende

Bostadsplanering är en högaktuell fråga. För att vår region ska utvecklas och växa behöver vi fler bostäder i hela länet.

Mer information

Digitalisering och bredband

Att hänga med i den digitala utvecklingen är livsviktigt. Att ha tillgång till snabb internetuppkoppling är idag lika självklart som att ha tillgång till elektricitet.

Mer information

Entreprenörskap

I Jönköpings län är vi stolta över vår Gnosjöanda. Vi är bra på att se möjligheterna och hitta de där innovativa idéerna, ta initiativ och vara nytänkande. Men vi kan inte nöja oss.

Mer information

Folkhälsa

God hälsa är grunden för ett bra liv. Och en frisk befolkning är en förutsättning för vårt läns utveckling. I Jönköpings län mår de allra flesta av våra invånare bra, men det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden.

Mer information

Forskning

Forskning skapar nya kunskaper och högre kompetensnivå inom olika områden. Det är viktiga faktorer för utveckling. I Jönköpings län bedrivs forskning av många olika aktörer.

Mer information

Fritid

Jönköpings län ska vara en attraktiv plats där invånarna trivs. Här ska finnas många valmöjligheter till fritidsaktiviteter. För alla är vi olika. Vissa vill sporta och kanske till och med tävla. Andra vill läsa böcker eller se en film.

Mer information

Företagsutveckling

En bred och dynamisk företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag.

Mer information

Hälso- och sjukvård

Vi har en god hälso- och sjukvård med bra resultat och nöjda invånare. Men vi har också utmaningar. De flesta delar vi med både Sverige och världen.

Mer information

Innovation

Utveckling och tillväxt kräver ett gott mått av innovationskraft. För att skapa den bästa grogrunden för innovationer i vårt län måste vi uppmuntra till nytänkande och kreativitet.

Mer information

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Arbetsmarknaden i Jönköpings län behöver rätt kompetens och våra invånarna efterfrågar ett hållbart arbetsliv. Det ställer krav på oss aktörer att samverka för att matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens.

Mer information

Kultur

För att vara en attraktiv plats som lockar människor att leva och utvecklas, måste vi värna om ett rikt kulturliv med både bredd och spets.

Mer information

Lärande och utbildning

Alla våra invånare ska ha möjlighet till livslångt lärande. Det är viktigt inte bara för individen, utan för hela länets utveckling.

Mer information

Miljö, energi och klimat

Hållbar utveckling är en utmaning som vi delar tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men var och en måste bidra för att vi alla ska lyckas.

Mer information

Social välfärd

Social välfärd handlar om att alla invånare i Jönköpings län ska uppleva social service, trygghet och delaktighet i samhället.

Mer information

Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur, som gator, cykelvägar, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och logistik, är viktiga faktorer för tillväxt och utveckling.

Mer information