Navigera till sidans huvudinnehåll

Vad behöver göras mer?

Vår regionala utvecklingsstrategi och andra länsövergripande strategier och planer drar upp linjerna för arbetet med vårt läns utveckling. Vi skapar dessa strategier och planer utifrån den information vi får från statistiken, genom att jämföra nuläget med målsättningarna i våra länsövergripande strategier och i nationella målsättningar. Arbetet med regional utveckling startar nu – tillsammans med lokala och regionala aktörer i offentlig, privat och ideell sektor i vårt län. På så sätt präglas det regionala utvecklingsarbetet av hög delaktighet och resultatet presenteras här. Använd gärna analyserna som underlag till beslut kring nya insatser och arbetssätt, planer och strategier som stärker Jönköpings läns regionala utveckling. Tillsammans stärker vi arbetet för att hela Jönköpings läns utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Ämnen

Boende

Bostadsplanering är en högaktuell fråga. För att vår region ska utvecklas och växa behöver vi fler bostäder i hela länet.

Entreprenörskap

I Jönköpings län är vi stolta över vår utvecklingsvilja. Vi är bra på att se möjligheterna och hitta de där innovativa idéerna, ta initiativ och vara nytänkande. Men vi kan inte nöja oss.

Folkhälsa

God hälsa är grunden för ett bra liv. Och en frisk befolkning är en förutsättning för vårt läns utveckling. I Jönköpings län mår de allra flesta av våra invånare bra, men det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden.

Forskning

Forskning skapar och fördjupar kunskaper och högre kompetensnivå inom olika områden. Att bedriva och främja forskning är viktiga faktorer för utvecklingen i vårt län.

Fritid

Jönköpings län ska vara en attraktiv plats där invånarna trivs och kan utveckla sin fulla potential. Här ska finnas många valmöjligheter till fritidsaktiviteter, för vi är alla olika.

Företagsutveckling

En bred och dynamisk företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter, kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag.

Hälso- och sjukvård

I Jönköpings län har vi en god hälso- och sjukvård med bra resultat och nöjda invånare. Men vi har också utmaningar. De flesta av dessa delar vi med både Sverige och resten av världen.

Infrastruktur och samhällsplanering

Trafik och infrastruktur så som gator, cykelvägar, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och logistik är viktiga faktorer för tillväxt och utveckling.

Innovation

Utveckling och tillväxt kräver ett stort mått av innovationskraft. För att skapa den bästa grogrunden för innovationer i vårt län måste vi uppmuntra och stödja nytänkande och kreativitet.

IT och digitalisering

Att hänga med i den digitala utvecklingen är viktigt, nödvändigt och roligt! Att ha tillgång till snabb internetuppkoppling är idag lika självklart som att ha tillgång till elektricitet.

Kompetensförsörjning och sysselsättning

Arbetsmarknaden i Jönköpings län behöver rätt kompetens och våra invånarna efterfrågar ett hållbart arbetsliv. Det ställer krav på alla aktörer att samverka för att matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens.

Kultur

För att vara ett attraktivt län som lockar människor att leva och utvecklas här måste alla aktörer värna om ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Tillsammans skapar vi ett län där människor trivs.

Lärande och utbildning

Alla invånare ska ha möjlighet till livslångt lärande. Det är viktigt både för individen men också utan för hela länets utveckling.

Miljö, energi och klimat

Hållbar utveckling är en stor utmaning som vi delar tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stora aktörer behöver ta stort ansvar men var och en måste bidra för att vi ska lyckas.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla invånare i länet, oavsett personliga förutsättningar och bakgrund ska ha tillgång till social service, hälso- och sjukvård, känna trygghet och delaktighet i samhället.

Vägar till hållbar utveckling

Generellt om projektet