Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vad behöver göras mer?

Vår regionala utvecklingsstrategi och andra länsövergripande strategier och planer drar upp linjerna för arbetet med vårt läns utveckling. Vi skapar dessa strategier och planer utifrån den information vi får från statistiken, genom att jämföra nuläget med målsättningarna i våra länsövergripande strategier och i nationella målsättningar. Arbetet med regional utveckling startar nu – tillsammans med lokala och regionala aktörer i offentlig, privat och ideell sektor i vårt län. På så sätt präglas det regionala utvecklingsarbetet av hög delaktighet och resultatet presenteras här. Använd gärna analyserna som underlag till beslut kring nya insatser och arbetssätt, planer och strategier som stärker Jönköpings läns regionala utveckling. Tillsammans stärker vi arbetet för att hela Jönköpings läns utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Ämnen