Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Vad behöver göras mer?

Bilden av vad som behöver göras mer för att uppnå de visioner vi har i år regionala utvecklingsstrategi och andra länsövergripande strategier och planer, får vi genom att dra slutsatser av statistiken, jämföra nuläget med målsättningarna i våra länsövergripande strategier och se vilka insatser som pågår. Det arbetet startar nu – tillsammans med RUS-ombuden som finns utsedda hos oss aktörer i offentlig, privat och ideell sektor. På så sätt präglas det regionala utvecklingsarbetet av hög delaktighet. Och resultatet kommer att presenteras här. Använd gärna analyserna som underlag till beslut kring nya insatser och arbetssätt, planer och strategier som stärker Jönköpings läns regionala utveckling. Tillsammans stärker vi arbetet för att hela Jönköpings läns utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Ämnen