Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Om den här sidan

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende

Demokrati och delaktighet

Digitalisering och bredband

Flyttningar

Forskning och innovation

Hälsa

Hälso- och sjukvård

Infrastruktur

Inkomst

Kollektivtrafik

Kultur

Landsbygdsutveckling

Levnadsvanor

Miljö, energi och klimat

Näringsliv

Regional ekonomi

Social välfärd

Sysselsättning

Utbildning