Navigera till sidans huvudinnehåll

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Sidinformation

Under respektive ämnesområde redovisas övergripande årsstatistik för länet och kommunerna. Indelningen gjordes utifrån RUS prioriteringar 2016. Statistiken visar hur regionen utvecklas i olika avseenden och kan användas som en indikator för uppsatta mål och visioner. Uppdatering under respektive ämnesområde sker efterhand som ny årsstatistik finns tillgänglig. Fördjupande rapporter och sammanställningar finns också inom vissa ämnesområden, exempelvis Arbetsmarknad. Där finns länkar till "Arbetsmarknadsläget" som visar aktuell månadsstatistik 4-5 tillfällen per år. Kommunsammanställningar består av faktablad (pdf). Har du frågor kring statistiken eller innehållet, kontakta ola.olsson@rjl.se

I Statistik och fakta (kartportal) presenteras aktuell årsstatistik inom fem ämnesområden.

Allmän övergripande information om hur länen utvecklas hänvisas: Tillstånd och trender för regional tillväxt 2022 

Alla indikatorer i Agenda 2030 och BRP+ för kommuner och regioner finns i Jämföraren på www.kolada.se