Meny Stäng
Sök

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Sidinformation


Under respektive ämnesområde redovisas utvecklingen för länet och kommunerna. Statistiken visar hur regionen ligger till mot uppsatta mål och visioner. Fördjupande rapporter och sammanställningar finns också inom vissa ämnesområden. Kommunsammanställningar består enbart av faktablad. Uppdatering sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig. Har du frågor kring statistik och innehåll, kontakta ola.olsson@rjl.se

Under några områden presenteras även regionala strukturbilder som Region Jönköpings län arbetar med sedan 2017. Genom strukturbildsarbetet gör vi en fördjupad kartläggning av länet och de 13 kommunerna med hjälp av statistik, diagram och kartor. De regionala strukturbilderna ger därmed konkreta besluts- och planeringsunderlag för lokal och regional utveckling.

I strukturbildsarbetet jobbar vi även för att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner. De regionala strukturbilderna presenteras löpande på denna sida, under respektive statistikområde. Ambitionen är att presentera alla strukturbilder under en separat länk. Information om detta kommer framöver.

Region Jönköpings län har också tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat BRP+ som visar livskvalitet i alla Sveriges län och kommuner. Se www.brpplus.se (fungerar inte korrekt i webbläsaren Internet Explorer).