Utvecklingi Jönköpings län

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer. Statistiken visar aktuellt läge eller utvecklingen för länet och kommunerna de senaste 5 åren. Statistiken är också en indikator för hur länet ligger till mot uppsatta mål och visioner. I de flesta fall redovisas årsstatistik. Uppdatering sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig 2017. Region Jönköpings län har också tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat BRP+ som visar livskvalitet i alla Sveriges län och kommuner. Öppna www.brpplus.se i Google Chrome!

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende

Demokrati och delaktighet

Digitalisering och bredband

Flyttningar

Forskning och innovation

Hälsa

Hälso- och sjukvård

Infrastruktur

Inkomst

Kollektivtrafik

Kultur

Landsbygdsutveckling

Levnadsvanor

Miljö, energi och klimat

Näringsliv

Regional ekonomi

Social välfärd

Sysselsättning

Utbildning