Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Hur går det?

  Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer. Statistiken visar aktuellt läge eller utvecklingen för länet och kommunerna de senaste fem åren. Statistiken är också en indikator för hur länet ligger till mot uppsatta mål och visioner. I de flesta fall redovisas årsstatistik. Uppdatering sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig 2017. Region Jönköpings län har också tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat BRP+ som visar livskvalitet i alla Sveriges län och kommuner: www.brpplus.se (fungerar inte korrekt i webbläsaren Internet Explorer)

  Arbetsmarknad

  Befolkning

  Boende

  Demokrati och delaktighet

  Digitalisering och bredband

  Flyttningar

  Forskning och innovation

  Hälsa

  Hälso- och sjukvård

  Infrastruktur

  Inkomst

  Kollektivtrafik

  Kultur

  Landsbygdsutveckling

  Levnadsvanor

  Miljö, energi och klimat

  Näringsliv

  Regional ekonomi

  Social välfärd

  Sysselsättning

  Utbildning