Navigera till sidans huvudinnehåll

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Sidinformation

Under respektive ämnesområde redovisas övergripande årsstatistik för länet och kommunerna. Statistiken visar hur regionen utvecklas i olika avseenden och kan användas som en indikator för uppsatta mål och visioner. Uppdatering under respektive ämnesområde sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig. Fördjupande rapporter och sammanställningar finns också inom vissa ämnesområden. Under Arbetsmarknad finns länkar till "Arbetsmarknadsläget" med aktuell månadsstatistik om utvecklingen i länet. Kommunsammanställningar består av årliga faktablad (pdf). Har du frågor kring statistiken eller innehållet, kontakta ola.olsson@rjl.se

Alla indikatorer i Agenda 2030 kan följas i Jämföraren på www.kolada.se