Utvecklingi Jönköpings län

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer. Statistik inom ett antal utvalda områden sammanställs regelbundet för att följa utvecklingen i Jönköpings län och om vi når våra mål och visioner. I de flesta fall redovisas årsstatistik. Uppdatering kommer därför att ske under våren 2017.

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende

Demokrati och delaktighet

Digitalisering och bredband

Flyttningar

Forskning och innovation

Hälsa

Hälso- och sjukvård

Infrastruktur

Inkomst

Kollektivtrafik

Kultur

Landsbygdsutveckling

Levnadsvanor

Miljö, energi och klimat

Näringsliv

Regional ekonomi

Social välfärd

Sysselsättning

Utbildning