Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hur går det?

Här kan du följa utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Sidinformation


Under respektive ämnesområde redovisas övergripande årsstatistik för länet och kommunerna. Statistiken visar hur regionen utvecklas mot uppsatta mål och visioner. Fördjupande rapporter och sammanställningar finns också inom vissa ämnesområden. Under området Arbetsmarknad finns mer aktuell statistik kring utvecklingen. Kommunsammanställningar består av faktablad (pdf). Uppdatering under respektive ämnesområde sker efterhand som ny statistik finns tillgänglig. Har du frågor kring statistiken eller innehållet, kontakta ola.olsson@rjl.se

Region Jönköpings län har också tillsammans med andra nationella aktörer utvecklat BRP+ för att mäta livskvalitet i Sveriges län och kommuner. Se www.brpplus.se (OBS! fungerar inte i webbläsaren Explorer). Alla indikatorer i Agenda 2030 kan följas i Jämföraren på www.kolada.se