Navigera till sidans huvudinnehåll

Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen

Digitala samhällstjänster för alla
(digital konferens 24 mars 2021)

Digitalisering och användning av digital teknik i samhället kan skapa fantastiska möjligheter för alla att ta del av våra samhällstjänster oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Digitaliseringen kan också bidra till ökad inkludering och delaktighet. Men de mest utsatta riskerar att hamna utanför – något som har blivit extra tydligt i samband med coronapandemin.

Mer information och anmälan

Koppla upp - dagarna

För att motverka det digitala utanförskapet, ofrivilligt ensamhet till följd av Corona-restriktioner samt förebygga psykiskt ohälsa har Region Jönköpings län bl.a. arrangerat Koppla upp-dagarna, 29 juni - 26 juli 2020.

I vårt arbete har samverkan med civilsamhället varit avgörande. Tillsammans med Individuell Människohjälp i Vrigstad, Framtidscentrum Gislaved samt Studieförbundet Bilda Sydöst har vi sammanlagt arrangerat 143 fysiska- och digitala aktiviteter och påbörja kartläggningen av tillgängliga stödfunktioner och digitala vardagstjänster i länet.

Den samlade informationen hittar du här .

image.png

Vårt arbete med social hållbarhet

Att få tillgång till digitala samhällstjänster är en demokratifråga. Det är därför som vårt arbete med social hållbarhet syftar bl.a. till att inte lämna någon utanför det digitala samhället.

En stark fokus på social hållbarhet har även legat i valet av att organisera Koppla upp - dagarna i samerkan med civilsamhället. Dessa organisationer har en stark förankring hos invånare som hamnar utanför och genom att betala för arbetstiden i projektet har vi hjälpt organisationerna i en tuff period samtidigt som vi har nått ut till fler individer än vad vi annars hade gjort. 

Vidare har vi arbetat med social hållbarhet genom att skapa sommarjobb för ungdomar, bl.a. studenter vid Handelshögskolan i Jönköping. Detta efter att de flesta hade deltagit i ett traineeprogram under vår hållbarhetsutbildning för SME i länet.

En utav de som har fått sommarjobb hos oss var Frida Jonasson som idag arbetar som projektkoordinator inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling.

"I somras flyttade jag tillbaka till Sverige efter min utbildning inom ekonomi med fokus på samhälle och hållbarhet. Jag är glad över att ha fått möjligheten att stanna kvar på Regional Utveckling och jobba med frågor som jag brinner för, där jag får en känsla att mitt arbete bidrar till ett större samhällsvärde."

Vägen framåt

Vår erfarenhet från denna insats visar att det är mycket som sker i länet samtidigt och att det finns en stor efterfrågan på samordning mellan olika insatser för att just bidra till digitalt inkluderande samhälle för alla. Samtliga organisationer som vi kom i kontakt med efterfrågade en mötesplattform där de kan dela med sig av egna erfarenheter, lära av varandra samt hitta former för att kunna erbjuda lika tillgång till stöd över hela länet.

Mot denna bakgrund kommer vi att arrangera i början på 2021 flera digitala möten i samverkan med civilsamhällsrepresentanter arrangera.Det vi hoppas uppnå med planerade insatser är att:

  • bilda ett ekosystem av aktörer för att synliggöra vilka som möter målgruppen utanför den digitala regionen och skapa förutsättningar för lika tillgång till digitala samhällstjänster i hela länet;
  • med användaren i fokus kartlägga vilka behov av stöd som finns i länet.

Erfarenheterna kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete med att säkerställa intersektionalitet i utvecklandet av digitala samhällstjänster.