Navigera till sidans huvudinnehåll

Integration

  • Integration

”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.”

Detta är den första punkten i de europeiska grundprinciperna för integration. Där betonas att integration berör alla invånare i en stat eller i ett samhälle. Vi ska alla integreras med varandra.

I arbetet med länets utveckling och tillväxt ser vi integration utifrån etnisk och kulturell bakgrund. Vi talar om alla i samhället, både om utrikes och inrikes födda, eftersom det handlar om en dubbelriktad process. Det innebär också att alla invånare behöver vara involverade i processen. Integration bygger på demokratiska värderingar.

Integration händer inte av sig själv. Alla måste engagera sig om vi ska lyckas med integration. Det gäller individ, organisation och politik. Vår välfärd behöver en lyckad integration. När vi människor med olika etnisk och kulturell bakgrund möts och samarbetar på jobbet, i skolan eller på fritiden kan vi få en större förståelse för och uppskatta såväl varandras likheter som olikheter. En del av integrationsprocessen handlar om att först bli medveten om sina egna fördomar och stereotypa uppfattningar och att upptäcka och åtgärda strukturer som motverkar integration. Det handlar om att aktivt verka för att vara inkluderande och möta varandra med nyfikenhet. Integration behöver mötet, samarbetet, förståelsen och uppskattningen i en ömsesidig öppenhet fri från diskriminering. 

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?