Navigera till sidans huvudinnehåll

Orange the world

In English

Stoppa våldet mot kvinnor och flickor

I samband med Orange Day den 25 november och under Orange Week uppmanar FN-organisationen UN Women alla att uppmärksamma och stoppa våldet mot kvinnor och flickor. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid, vilket gör våldet till ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Oftast sker våldet innanför hemmets väggar, av en partner eller nära anhörig. Det drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Under pandemin ökade dessutom våldet i hemmen. FN och UN Women uppskattar att det skedde en ökning med 30 procent i världen. Det var svårt för kvinnor som befann sig i karantän att lämna hemmet och de hade också svårare att söka stöd utifrån.

  • Att utsätta någon för våld, hot eller kränkning är ett allvarligt brott. Är du utsatt för våld kan du alltid kontakta polisen på 114 14, de lyssnar på dig och hjälper dig att göra en anmälan.
  • Om du är i en akut situation ring 112.
  • Du som har blivit utsatt för våld och du som utsätter andra för våld kan alltid vända dig till 1177 Vårdguiden.
  • Här hittar du samlad information om hur du kan radera sökhistorik.

För ett Jönköpings län fritt från våld

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Under Orange week, vecka 47, manifesterar Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen, länets kommuner, civilsamhället, idrottsföreningar, näringsliv och andra aktörer för visionen Ett Jönköpings län fritt från våld. Vi flaggar och belyser  byggnader och platser i länet i orange. I Jönköping går det bland annat att se orange flaggor utanför Rådhuset, Länsstyrelsen på Werket, kulturhuset Spira och Öriket på Klubbhusgatan. Länstrafiken kommer också att förmedla budskapet om ett Jönköpings län fritt från våld på skärmar ombord på sina stadsbussar.

Under veckan arrangeras föreläsningar och seminarier på temat, många sänds också digitalt. Flera idrottsföreningar har också valt att på olika sätt uppmärksamma kampanjen genom spel med orange kaptensbindel och genom att sprida det orange budskapet på LED-skärmar och i sociala medier.

Ta del av programmet för hela veckan på Länsstyrelsens webbplats JÄJ!

Läs mer om UN Womens arbete med Orange the world på www.unwomen.se

Stöd till den som är utsatt för våld

Alternativ till våld (ATV)

Mottagningen Alternativ till våld (ATV) har ett regionövergripande uppdrag att erbjuda psykologisk behandling och samtalsstöd inom området våld i nära relationer inom hela Jönköpings län. Mottagningen hör till rehabiliteringscentrum, och finns i lokaler inom Länssjukhuset Ryhov. ATV riktar sig till personer som mår psykiskt dåligt på grund av att de tidigare varit utsatta för våld i nära relation. Inom verksamheten erbjuds även behandling för personer som blir arga, aggressiva, kränkande, svartsjuka eller våldsamma i en nära relation. ATV erbjuder också behandling och samtalsstöd till barn och ungdomar som lever eller har levt med våld i en nära relation.

Kvinnojourer i Jönköpings län

Det finns många olika kvinnojourer som erbjuder stöd. Hos dem kan du få hjälp utifrån dina egna önskemål. Det kan handla om att förändra eller bearbeta något som hänt genom att prata med någon. Du kan få råd och stöttning i dina val. De kan också hjälpa dig att göra en polisanmälan eller ge råd om skyddat boende. Det kan vara svårt att berätta om sina erfarenheter, men du är inte ensam.

Jönköping
Kvinno- och tjejjouren Jönköping - Unizon

Nässjö
Kvinnojouren nässjö

Sävsjö/Vetlanda
Kvinnojouren Linneorna

Eksjö
Kvinnojouren Linneorna i Eksjö

Värnamo
Värnamo kvinnojour

Tranås
Tranås Kvinnojour HELGA

Gislaved
KvinnoJouren Gislaved