Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Jämställdhet


  • Jämställdhet

Även om det sker en hel del insatser i Jönköpings län för att uppnå jämställdhet har vi långt kvar att gå. Alla vi aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen i länet måste enskilt och med gemensamma krafter arbeta för att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Intersektionalitet

I vår strävan efter jämställdhet måste vi komma ihåg att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig. I arbetet med att uppnå jämställdhet blir det därför viktigt att se hur olika maktordningar samspelar. Det görs med hjälp av ett så kallat intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet handlar om att synliggöra hur olika diskrimineringsgrunder interagerar. På så vis blir det tydligt vilka strukturer och maktordningar det finns som behöver förändras för att främja jämställdhet utöver att könsaspekten.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är ett arbetssätt som innebär att jämställdhetsarbetet blir en central del i allt ordinarie arbete. Detta är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla processer, från beslutsfattande till genomförande och uppföljning i all verksamhet och alla insatser samt i alla steg i processerna. Ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt handlar om att alla medarbetare, och inte speciellt utsedda, ska integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av sitt arbete.

Nyheter


Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.