Navigera till sidans huvudinnehåll

Jämställdhet

  • Jämställdhet

Det sker många insatser varje år för att uppnå jämställdhet i Jönköpings län men vi har långt kvar. Aktörer som på olika sätt arbetar för och bidrar till utvecklingen i länet måste enskilt och med gemensamma krafter arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Intersektionalitet

I vår strävan efter jämställdhet måste vi komma ihåg att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig. I arbetet med att uppnå jämställdhet blir det därför viktigt att se hur olika maktordningar samspelar. Det görs med hjälp av ett så kallat intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet handlar om att synliggöra hur olika diskrimineringsgrunder interagerar. På så vis blir det tydligt vilka strukturer och maktordningar det finns som behöver förändras för att främja jämställdhet utöver att könsaspekten.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är ett arbetssätt som innebär att jämställdhetsarbetet blir en central del i allt ordinarie arbete. Detta är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla processer, från beslutsfattande till genomförande och uppföljning i all verksamhet och alla insatser samt i alla steg i processerna. Ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt handlar om att alla medarbetare, och inte speciellt utsedda, ska integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av sitt arbete.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.