Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Kvinna i slöja visar dokument för ung man i keps i fabriksmiljö
För att Jönköpings län ska fortsätta utvecklas och växa måste vi skapa förutsättningar för ett starkt och innovativt entreprenörskap och ta tillvara nya affärsmöjligheter.
Foto: Johan W Avby

Mångfald

  • Mångfald

Mångfald innebär allt som gör en människa unik. Det handlar förstås om etnicitet och religion, men även om så mycket mer. När vi talar om mångfald menar vi alla människor med sina olika personligheter, livsstilar, egenskaper och förmågor.

Det finns många studier som visar att grupper där man blandar människor med olika kön, åldrar, kultur och andra karaktärsdrag är mer kreativa än grupper av människor som är lika varandra. Mångfald är bästa grogrunden för innovation och utveckling.

Att ta tillvara mångfald handlar om att motverka diskriminering. Men det handlar också om att inte sitta fast i invanda mönster och strukturer. Mångfald måste prägla utvecklingen i Jönköpings län. Ett inkluderande samhälle är ett starkt samhälle. Här får alla människor möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet, skaparkraft och kompetens.

Nyheter

Vad pågår?

Bidrag och finansiering

Strategier och handlingsplaner