Navigera till sidans huvudinnehåll

Mångfald

  • Mångfald

Det finns många studier som visar att grupper där man blandar människor med olika kön, åldrar, kultur och andra karaktärsdrag är mer kreativa än grupper av människor som är lika varandra. Mångfald är bästa grogrunden för innovation och utveckling.

Att ta tillvara mångfald handlar om att motverka diskriminering. Men det handlar också om att inte sitta fast i invanda mönster och strukturer. Mångfald måste prägla utvecklingen i Jönköpings län. Ett inkluderande samhälle är ett starkt samhälle. Här får alla människor möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet, skaparkraft och kompetens.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.