Navigera till sidans huvudinnehåll

Entreprenörskap

  • Entreprenörskap

I Jönköpings län är vi kända för vår starka entreprenörsanda – eller Gnosjöanda som den också kallas. Samtidigt ser vi att andelen nyföretagande i vårt län är lågt i jämförelse med övriga landet. För att vi ska kunna behålla den tradition av nyföretagande som trots allt finns måste vi stärka våra entreprenörers förutsättningar att lyckas med sina innovativa idéer.

I Jönköpings län har vi en stor andel små och medelstora tillverkningsföretag. Det gör att globalisering och automatisering blir en särskild utmaning för oss. När tillverkningssektorn omvandlas kommer den inte att skapa lika många jobb som den har gjort tidigare. Därför måste vi ta tillvara nya näringar och affärsmöjligheter och ge dem stöd och möjlighet att växa. Till exempel tjänstesektorn, som blir alltmer viktig när gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Här är ett starkt och innovativt entreprenörskap en framgångsfaktor som är avgörande. Vi måste skapa en långsiktig attitydpåverkan som ger förutsättningar för ett positivt innovationsklimat..

Hur går det?