Navigera till sidans huvudinnehåll

Företagsutveckling

  • Företagsutveckling

Jönköpings län är en av de mest industritäta platserna i landet. Vårt län är till och med känt för våra många små och medelstora företag, främst inom den tillverkande industrin. Idésprutande entreprenörer och målmedvetna företagsledare har gjort att vårt län dessutom har utvecklats till en av Europas mest dynamiska småföretagarregioner.

Gröna näringar med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är viktiga för vårt län. Besöksnäringen, handel- och tjänstenäringar är oerhört viktiga för vårt läns tillväxt. Och de kreativa och kulturella näringarna, som till exempel arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media är på stark framväxt.

Ett varierat och växande näringsliv skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en fungerande samhällssektor i hela länet.

Därför är vi många aktörer i samhället, som kommuner, företagsstödjande organisationer och branschorganisationer, som måste bidra till ett gott näringslivsklimat. Det gör vi till exempel genom att se till att det finns stöd och rådgivning av hög kvalitet för företagen i alla dess skeden – start, utveckling och tillväxt. Eftersom vi dessutom lever i en global värld med högt omvandlingstryck krävs det att vi är bra på att anpassa och utveckla våra verksamheter för att de ska fortsätta vara internationellt konkurrenskraftiga. Kunskap och kompetens måste finnas tillgängligt i länet, så att företagen kan ta tillvara nya affärsmöjligheter och framtidsäkra sina verksamheter och näringar.