Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional kompetensförsörjning

Region Jönköpings län har uppdraget att leda det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Målet är att stärka infrastrukturen för kompetensutveckling och livslångt lärande i länet, med avsikten att säkerställa att arbetskraftens kompetens matchar arbetsmarknadens behov.

Kommuner, utbildningsanordnare och staten har huvudansvaret för utbildningar och att underlätta arbetsmarknadsinträdet, det krävs ett regionalt perspektiv för att möta de lokala och regionala behoven. Därför har alla regioner i Sverige fått det nationella uppdraget att arbeta med regional kompetensförsörjning.

Matcha utbildning med arbetsmarknadens behov

Företag i Jönköpings län rapporterar att en av de största tillväxthindren är bristen på rätt kompetens samt att det är svårt att fylla befintliga utbildningsplatser. Obalansen mellan arbetsmarknadens efterfrågan och tillgången på rätt kompetens gör det utmanande att matcha arbetssökande med lediga tjänster.

För att säkerställa hållbar utveckling inom både näringslivet och det offentliga samt den ideella sektorn är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

Framtidens arbetsmarknad

För att möta de ständigt föränderliga kraven på kompetens inom arbetslivet är det av yttersta vikt att förstå de aktuella kompetensbehoven. Att vara medveten om och beredd att anpassa sig till dessa förändringar blir avgörande för att vara framgångsrik på dagens arbetsmarknad.

På arbetsmarknaden behöver vi fylla behovet av rätt kompetenser, men det är inte alltid lätt att matcha tillgänglig arbetskraft med efterfrågan. Genom att förbättra metoder och processer kan vi anpassa oss bättre till förändringar. 

Genom att analysera länets kort- och långsiktiga kompetensbehov kan vi fastställa vilka utbildningsinsatser som krävs för att möta arbetsgivarnas efterfrågan. Detta arbete främjar utveckling och tillväxt i regionen.

Olika vägar till kompetens

Kompetensförsörjningen till arbetslivet kan delas in i två huvudvägar. Den första vägen innebär att arbetsgivare rekryterar kompetens från utbildningssystemet, bland arbetssökande eller från andra arbetsgivare. Den andra vägen handlar om att arbetsgivare säkerställer tillgången till rätt kompetens genom strategisk kompetensutveckling inom företaget, vilket inkluderar validering och olika typer av utbildningar. För både arbetsgivare och anställda är kontinuerligt lärande på arbetsplatsen en nödvändig del av kompetensförsörjningen.