Navigera till sidans huvudinnehåll

Branschforum

Branschforum är en återkommande mötesplats för utvalda branscher i länet för att ha gemensam och samlad dialog kring sitt kompetensbehov utifrån sina specifika förutsättningar.

Olika branscher har olika förutsättningar och behov och det gör att forumen skiljer sig åt i sammansättning av medverkande och vilket fokus de tar. Inbjudna är offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildningsanordnare samt andra relevanta aktörer.

De branschforum som anordnas relaterar till den smarta specialiseringsstrategins angivna områden: