Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsstipendier inom kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 225 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Vem kan söka?

Du som är aktiv kulturarbetare kan söka arbetsstipendiet för att få tid och möjlighet att ägna dig åt ditt konstutövande.

Hur mycket kan man söka? 

Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Ansökningsperioder

Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor

 • Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
 • Arbetsstipendier till kulturarbetare ges antingen för att ge en aktiv kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott, för att tillvarata idéer och uppslag eller stimulera till experiment inom det kulturella området. 
 • Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
 • Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.
 • Stipendier delas ut efter ansökan. I ansökan anger du hur du ska använda stipendiet. Som stipendiat ska du sedan rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) om hur du använder stipendiet.
 • Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
 • Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
 • Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

Hur söker man?

Du ansöker om arbetsstipendium via Region Jönköpings läns plattform för e-tjänster. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökningar som inkommer efter att ansökningsperioden passerat hanteras inte.  

Ansök om arbetsstipendium här

När får man besked?

Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutar vilka som får de olika stipendierna. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns webbplats inom en vecka efter sammanträdet.

Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte. 

Redovisning, kontroll

Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur du har använt dig av arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning.
Redovisning gör du till kultur@rjl.se.