Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Arbetsstipendier inom kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Vem kan söka?

Du som är aktiv kulturarbetare kan söka arbetsstipendiet för att få tid och möjlighet att ägna dig åt ditt konstutövande.

Hur mycket kan man söka? 

Den totala summan för stipendier är totalt 100 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Ansökningsperioder

Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor

 • Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
 • Arbetsstipendier till kulturarbetare ges antingen för att ge en aktiv kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott, för att tillvarata idéer och uppslag eller stimulera till experiment inom det kulturella området. 
 • Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
 • Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.
 • Stipendier delas ut efter ansökan. I ansökan anger du hur du ska använda stipendiet. Som stipendiat ska du sedan rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) om hur du använder stipendiet.
 • Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
 • Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
 • Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

Hur söker man?

Du ansöker om arbetsstipendier via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om arbetsstipendium, Kulturdatabasen

När får man besked?

Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutar vilka som får de olika stipendierna. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns webbplats inom en vecka efter sammanträdet.

Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte. 

Redovisning, kontroll

Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur du har använt dig av arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning. Redovisning gör du till utbildning.kultur@rjl.se .

 

Tidigare stipendiater

Beviljade arbetsstipendier inom kultur:

2017 Stina Nilsson, dansare och Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin, animatörer 

2016 Emelie Berglund, konstnär

2015 Jennie Ljungeskog, bildkonstnär Uta Arning, filmare och regissör

2014 Anna Dohrman, bildkonstnär Johan Ohlson, dansare, pedagog och koreograf

2013 Teresa Glad, animatör

2012 Britta Johanson, textilkonstnär

2011 Francis Brako, dansare

2010 Gunnar Källström, musiker Jonas Valfridsson, tonsättare

2009 Ove Gotting Jessica Kolterjahn Nina Åkerblom Nielsen

2008 Malin Astner Kai Rehn

2007 Peter Ivan Ericson

2006 Bruno Helgesson Ann Sehlstedt

2005 Arne Gustafsson Emma Philipson

2004 Annika Holmér Hanna Hallgren

2003 Emma Lindgren Camilla Sundberg Birgitta Blomqvist Annika Ride

2002 Pia-Kristina Garde Ann Magnusson Anna-Karin Svensson Ann-Marie Valsten

2001 Agneta Hill Cecilia Käck Jennie Lindström Åsa Storck

2000 Greger Cedulf Maria Grandelius  Fredrik Stenberg

1999 Victoria Granlund Ola Fredholm Lena Lindahl Maria Larsson

1998 Ola Gustafsson Jens Johansson Tyrone Martinsson Kristina Mauritz Cecilia Qvarnström

1997 Maria Buhre  Nina Holst Kenneth Pils Gudrun Romeborn

1996 Peter Arnoldsson Tina Eskilsson Christian Immonen Per Teljer Linda Västrik

1995 Lennart Carlsson Jöran Linder Teresia Porsbjer Victor Rojas Katarina Vallbo Patrik Wirefeldt

1994 Christina Claesson Anya Ison Håkan Molander Margareta Sundén

1993 Björn Bengtson Lena Blomqvist Iréne Johansson Magnus Lundh

1992 Annika Behrm Paula Jutander Svante Palmgren  Krister Kühlwein Åsa Fagerlund Patrik Johansson

1991 Urban Beinö Mike Bode Harry Ellström

1990 Per Sjöberg Mats Thiger Katarina Vallbo Ingalill Wiberg

1989 Curt Ekblom Agneta Hill Peter Lundström Sven Påhlsson Magnus Utvik

1988 Susanne Rydén Karin Linder Gunilla Mauritz Anya Ison Jan Svärd Johan Näslund

1987 Niklas Holmberg Eva-Marie Albinsson Bo Holmqvist Ulla Hultberg Bror Ahlström

1986 Lisbeth Ariosto Pernilla Dahlstrand Bruno Helgesson Monica Schultz Karin Tiberg

1985 Marcus Andersson Stefan Bellnäs Peter Freij Göran Tuve Karlsson Lise-Lotte Halvarsson Christina Johansson Agneta Spångberg

1984 Pia Granbom Jan Stigmer Christina Bymark Eva-Maria Eriksson Winfried Bayer

1983 Björn Winnerfeldt Per-Åke Wennerberg Cecilia Hjelm Tommie Andersson Lena Blomqvist

1982 Lena Åkesson Ingrid Johansson Kristina Gadh-Lindqvist Mikael Bråne Bo Alverberger

1981 Ulrika Dohrmann-Johansson Karl-Inge Edelfeldt Ingrid Johansson Birthe Jonsson Sagobutiken

1980 Bo Ahlin Birgitta Eriksson-Fast Ragnar Järhult Rune Karlzon Efva Lilja Henry Renshult