Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsstipendier inom kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Region Jönköpings län kultur- och arbetsstipendier syftar till att stödja och uppmuntra professionella aktörer verksamma inom dans, teater, musik, cirkus och annan scenkonst, film och rörlig bild, litteratur, bild och form, hemslöjd, museum, kulturarv, folkbildning samt nya konstformer.

Vem kan söka?

Arbetsstipendiet kan sökas av verksamma kulturarbetare som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet.

Ansökan

Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juni. Ansökan sker via E-tjänster och blanketter.

Särskilda villkor

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, cirkus, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Arbetsstipendiet ska ge professionella aktörer* möjlighet att under viss tid ägna sig till fullo åt, eller bedriva och fördjupa, sin konstnärliga verksamhet. Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet är tänkt att användas.


Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas mellan de olika stipendierna bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.

Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningar som helhet värderas utifrån villkoren för stipendierna. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i oktober. Stipendierna delas ut av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i samband med Regionfullmäktiges höstmöte

Redovisning

Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiet har använts senast ett år efter utdelning. Detta är dock inget krav. Redovisning skickas till kulturbidrag@rjl.se.


* en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart