Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till forskningsnära verifiering (VFT, validering för tillväxt)

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

VFT är medel som tillhandahålls Innovationskontoren via Vinnova för att ”stödja tillämpning och nyttiggörande av innovativa idéer genom att verifiera/validera idéer och affärskoncept med potential att generera varor och tjänster som kan bidra till hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och samhällsnytta”. Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till nyhetsgranskning, marknadsmässig-,  teknisk- eller regulatorisk verifiering av idéer eller resultat sprungna ur forskning, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat. 

 

Finansiär

Vinnova

Syfte

Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

Vem kan söka?

Forskare, anställda och studenter vid Jönköping University. Medlen är i första hand avsedda för kommersialisering eller nyttiggörande av forskningsresultat och/eller kunskapstillgångar sprungna ur arbete vid lärosätet. Även studenter kan söka medel för kommersialisering av resultat/immateriella tillgångar som uppkommit i samband med studierna.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan ansöka om högst 300 000 kronor.

Hur söker jag?

Du ansöker via genom att ta kontakt med någon av Science Parks innovationsrådgivare: Science Park

 

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande.