Meny Stäng
Sök

Bidrag till forskningsnära verifiering


  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

Finansiär

Almi

Syfte

Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

Vem kan söka?

Forskare och studenter vid universitet och högskolor kan söka bidrag till forskningsnära verifiering.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan ansöka om högst 200 000 kronor.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansök om bidrag till forskningsnära verifiering, Finansieringsportalen

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande.