Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Bidrag till forskningsnära verifiering

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

  Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

  Finansiär

  Almi

  Syfte

  Bidrag till forskningsnära verifiering kan användas till marknadsmässig- eller teknisk verifiering av forskningsprojekt, i syfte att utvärdera möjligheterna till nyttiggörande av forskningsresultat.

  Vem kan söka?

  Forskare och studenter vid universitet och högskolor kan söka bidrag till forskningsnära verifiering.

  Hur mycket kan jag söka?

  Du kan ansöka om högst 200 000 kronor.

  Hur söker jag?

  Du ansöker via Finansieringsportalen.

  Ansök om bidrag till forskningsnära verifiering, Finansieringsportalen

  Utdelnings- och ansökningsperiod

  Vi tar emot ansökningar löpande.