Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Grön omställning, digitalisering, internationalisering

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Företagsstöd syftar till att underlätta och snabba upp företagets hållbara utveckling samt tillväxt genom att företaget tar hjälp av extern kompetens för att utvecklas snabbare och säkrare än vad som annars vore möjligt.

  1. Grön omställning kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till grön omställning av verksamheten och som leder till hållbar tillväxt. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter. 

  2. Digital omställning kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom digital omställning. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

  3. Internationalisering kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom att skapa nya affärer på internationell marknad. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?
För att kunna söka stöd måste bland annat följande kriterier uppfyllas:

  • Företaget måste ha mellan 2-100 anställda och omsätta minst 1 miljon kr och som mest upp till 150 miljoner samt ha en ordnad ekonomi i balans och vara kreditvärdig.
  • Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och med lönsamhetsmål.
  • Förtaget ska bedriva sin verksamhet i Jönköpings län.
  • Ingår företaget i koncern med totalt fler än 249 anställda kan man inte söka stödet. 

Hur mycket kan jag söka?
25 000 - 250 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala kostnaden. Resterande del måste företaget självt bekosta. Stöd som handlar om grön omställning kan beviljas en högre stödandel.

Ansökningsperoiod:
Du måste ansöka om stöd samt invänta ett beslut innan satsningen kan påbörjas. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning är mellan 3-6 månader med möjlighet till viss förlängning. För internationalisering genomförandetiden upp till 12 månader.

Hur söker jag?
Innan du ansöker om stöd på Tillväxtverkets hemsida, Min ansökan, önskar vi att du tar kontakt med oss.

Kontakt: