Navigera till sidans huvudinnehåll

Investeringsbidrag för dagligvarubutiker och drivmedelsstationer

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Bidraget finns för att stödja butiker för dagligvaror eller drivmedelsstationer på landsbygden och syftar till att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Syfte

Bidraget finns för att stödja butiker för dagligvaror eller drivmedelsstationer på landsbygden och syftar till att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Det kan till exempel röra sig om att installera ny kyl, frys eller belysning som drar mindre energi. Det kan också röra sig om en om- eller tillbyggnad för att förbättra servicen som till exempel för att kunna förbättra paketutlämning.

Vem kan söka?

Investeringsbidrag kan sökas av ägare till butiker eller drivmedelsstationer som är den enda på sin ort.

Hur mycket kan jag söka?

Beloppet beror på investeringens storlek men för att vi ska behandla ansökan ska investeringen vara på minst 20 000 kr. Du kan få 50 % i stöd, i undantagsfall 85 %.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande.

Villkor

Investeringen får inte vara påbörjad innan du fått ett beslut om stöd.

Stödet utbetalas i efterhand när investeringen är gjord.

Hur söker jag?

Du ansöker på Tillväxtverkets webbplats Min Ansökan (länk). Klicka på rutan "Söker du stöd till ditt företag" och sedan loggar du in på Mina sidor. När du är inloggad klickar du på "investeringsbidrag kommersiell service".
Till ansökan ska du bifoga offerter som gäller investeringen.

När får jag besked?

Ansökningar hanteras och beslutas om löpande av Region Jönköpings län. Beslut om eventuellt beviljat stöd skickas ut med e-post. Där framgår belopp och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Utbetalning av stödet görs efter ansökan med fakturakopior och betalningsbevis.

Kontakt

Mejla eller ring Lena Bohman om du har frågor. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.