Navigera till sidans huvudinnehåll

Paul Petersons stipendium

 • Kultur
 • Bild och form

Genom Paul Petersons stiftelse, som förvaltas av Region Jönköpings län, har konststuderande från Jönköpings län möjlighet att söka stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt.

Syfte

Syftet med Paul Petersons stiftelse är att lämna stöd till förtjänta elever på konstskolor inom området bildkonst för utveckling av konstnärliga projekt och idéer under studietiden.

Vem kan söka?

Du som söker Paul Petersons stipendium ska ha anknytning till Jönköpings län samt vara inskriven på en konstnärlig utbildning under det år som ansökan avser.

Hur mycket kan man söka? 

Stipendiets storlek beror på avkastningen av investerade medel. I särskilda fall kan juryn bestämma att beloppet delas upp på flera sökande.

Ansökningsperioder

Stipendierna delas ut årligen. Ansökningstid: 1 oktober – 1 december.

Villkor

Stipendiet delas ut för produktionskostnader eller kostnader i samband med utveckling av en konstnärlig idé under studietiden.

Hur söker man?

Du söker via ansökningsformuläret på www.etjanster.rjl.se.
Länk direkt till ansökningsformuläret. 

Om du har problem med ansökningsformuläret kan du skicka ansökan hit istället: bildochform@rjl.se

Ansökan ska besvara/innehålla följande: 

 • Personbevis
 • Utbildningsbevis
 • Fem arbetsprover
 • Förteckning över arbetsprover
 • Beskrivning av avsedd användning, med kortfattad kostnadskalkyl samt den ansökandes koppling till Jönköpings län

Ansökan får innehålla referenser. 

Ansökan är en offentlig handling. 

När får man besked?

Stipendiaterna offentliggörs efter den 14 februari.

Stipendierna delas ut årligen på stiftaren Paul Petersons födelsedag den 25 februari.

 • Stipendiat 2023
  • Ellen Aduofua Bernardsson, studerande vid Konstfack, Stockholm.
 • Stipendiat 2022 
  • Carl Hugosson, studerande vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.
 • Stipendiat 2021 
  • Amanda Björk, studerande vid Konstfack, Stockholm.
 • Stipendiat 2020
  • Josefin Jussi Andersson, studerande vid Konstfack, Stockholm.
 • Stipendiat 2019
  • Sara-Lovise Ewertson, studerande vid Konstfack, Stockholm
 • Stipendiater 2018
  • Sofia Olsson, studerande vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, Danmark.
  • Hanna Antonsson, studerande vid Akademin Valand i Göteborg.
 • Stipendiater 2017
  • Evelina Jonsson, studerande vid Gerrit Rietveld Academie, Holland.
  • Joakim Sandqvist, studerande vid Konsthögskolan i Malmö.