Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Paul Petersons stipendium


  • Kultur
  • Bild och form

Genom Paul Petersons stiftelse, som förvaltas av Region Jönköpings län, har konststuderande från Jönköpings län möjlighet att söka stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt.

Syfte

Syftet med Paul Petersons stiftelse är att lämna stöd till förtjänta elever på konstskolor inom området bildkonst för utveckling av konstnärliga projekt och idéer under studietiden.

Vem kan söka?

Du som söker Paul Petersons stipendium ska ha anknytning till Jönköpings län samt vara inskriven på en konstnärlig utbildning under det år som ansökan avser.

Hur mycket kan man söka? 

Stipendiets storlek beror på avkastningen av investerade medel. I särskilda fall kan juryn bestämma att beloppet delas upp på flera sökande.

Ansökningsperioder

Stipendierna delas ut årligen. Ansökningstid: 1 oktober – 1 december.

Villkor

Stipendiet delas ut för produktionskostnader eller kostnader i samband med utveckling av en konstnärlig idé under studietiden.

Hur söker man?

Du ansöker om Paul Petersons stipendium via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om Paul Petersons stipendium, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?

Stipendiaterna offentliggörs efter den 14 februari.

Stipendierna delas ut årligen på stiftaren Paul Petersons födelsedag den 25 februari.