Navigera till sidans huvudinnehåll

Produkt- och tjänsteutveckling

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Stöd för produktutveckling kan sökas för inköp av externa konsultinsatser, med syfte att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom utveckling av nya produkter eller tjänster. Projektanställa någon för motsvarande uppgift kan vara möjligt.

Finansiär:
Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Vem kan söka?
För att kunna söka checken måste man bland annat uppfylla följande kriterier:

  • 1-49 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen, som totalt då får ha maximalt 249 anställda.
  • Omsättning på minst 1 miljon kronor i årsomsättning.
  • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig

Hur mycket kan jag söka?
25 000-150 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Ansökningsperiod: 
Du måste ansöka om stöd samt invänta ett beslut innan satsningen kan påbörjas.
Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är normalt 3-6 månader med möjlighet till viss förlängning.

Hur söker jag?
Ansökan sker via Min ansökan. Mer information hittar du hos Almi Produktutveckling