Navigera till sidans huvudinnehåll

Särskilt driftstöd för dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling

Driftstödet för dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen är ett kompletterande och långsiktigt stöd.

Det ges till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna att skapa en god tillgång till kommersiell service är begränsad.

Vem kan söka?

Särskilt driftstöd kan sökas av ägare till försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror året runt
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror ska prioriteras.

Hur mycket kan jag söka?

Beloppet man kan få beror på butikens omsättning, men det högsta beloppet är 300 000 per år.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande. 

Villkor

För att få stöd ska mottagaren åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Ansökan om servicebidrag och särskilt driftstöd för samma år

Om du ansöker både om särskilt driftsstöd och servicebidrag under samma år ska driftstödet räknas av från det högsta beloppet servicebidrag som får lämnas (250 000 kronor eller av särskilda skäl 300 000 kronor).

Hur söker jag?

Du ansöker om stöd via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan, välj Region Jönköpings län.

Min Ansökan (extern länk)

När får man besked?

Ansökningar hanteras och beslutas om löpande av Region Jönköpings län. Beslut om eventuellt beviljat stöd skickas ut med post eller e-post. Där framgår beslutat belopp och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Utbetalning av stödet görs efter beslut.