Navigera till sidans huvudinnehåll

En grupp människor som tittar in i kameran

Elva sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium för olika former av fortbildning när det var dags för utdelning 8 november 2018.

Fotograf: Mikael Bergström

Signe Thorfinns stiftelse

  • Hälso- och sjukvård

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Ansökan

Ansökan för våren ska vara oss tillhanda senast 30 mars

Ansökningsblankett för att söka stipendium från Signe Thorfinns stiftelse (doc, 32.5 KB)

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands.
I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.

Utdelning

Utdelning av vårens stipendier sker den 5 maj 2020, kl 16:45 på Qulturum, Hus B4 Ryhov, Jönköping.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen:
Anna-Karin Jeppsson
Telefon 010-242 12 15
anna-karin.jeppsson@rjl.se