Navigera till sidans huvudinnehåll

Villkor, exempel och mer information

 • Företagsutveckling
 • Entreprenörskap

Innan satsningen kan påbörjas måste ni ha skickat in en ansökan samt att ett beslut ska ha expedierats till er. Kostnader som uppkommit innan dess godkänns inte.

 • Hur går ansökningen till?
  Ansökningsprocessen inleds med att du lämnar in en intresseanmälan där du beskriver den satsning du avser att göra. Intresseanmälningar/ansökningar som är stödbara går vidare till en urvalsprocess där företaget bjuds in att berätta om sin satsning inför en bedömningsgrupp och svara på frågor. Gruppens sammansättning ser olika ut beroende på vilken inriktning på affärsutvecklingscheck som sökts. Därefter fattas beslut som meddelas företaget och då kan  satsning påbörjas.
 • Hur fattas beslut?
  Alla ansökningar bereds och bedöms av Region Jönköpings län, Almi, Tillväxtverket samt ytterligare några aktörer. Beslut fattas slutligen av Region Jönköpings län. I beslutet framgår bland annat stödbelopp, vad insatsen ska avse samt villkor för stödet.
 • Vad ska redovisa och när?
  Ansökan om att få ut beviljat stöd görs i efterhand när du har genomfört och betalat satsningen du fått stöd till. Hur lång tid du har på dig att genomföra satsningen framgår av beslutet, men är normalt mellan 3-6 månader, men kan i viss omfattning förlängas om godtagbara skäl finns. För att begära ut beviljat stöd ska du skicka in kopior av betalda fakturor tillsammans med en slutrapport som beskriver genomförandet samt utfallet av satsningen. Därutöver ska en del andra handlingar lämnas in, som framgår av villkorsbilaga som medföljer beslutet om stödet man fått.
 • Här finner du exempel på vad de olika företagsstöden kan användas till.
 • Kontakt:
  Helen Ljunggren - Almi
  Mikael Gustafsson - Region Jönköpings län