Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Boende

  • Boende

Alla människor behöver ett boende för att kunna leva ett normalt liv. Stor efterfrågan skapar bostadsbrist och en hög prisutveckling på villor, bostadsrätter och fritidshus. Bostadsbrist medför också långa köer till hyresrätter i allmännyttan och i privata flerfamiljshus.

Befolkningstillväxten medför ökade behov på bostäder. Brist på lämpligt boende gör att fler ungdomar bor kvar längre hos sina föräldrar. Samtidigt har inflyttning från utlandet och övriga Sverige ökat på efterfrågan ytterligare. Bostadsbristen ställer stora krav på kommuner att detaljplanera och skapa förutsättningar för ökat byggande.