Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Digitalisering och bredband

  • IT och digitalisering

Den digitala tekniken i samhället utvecklas i snabb takt. Fler och fler funktioner kräver stabil och snabb uppkoppling mot internet. Utbyggnaden av bredband till bostäder och arbetsställen är därför oerhört viktigt för tillgången av samhällsservice och för att minska den digitala klyftan bland länets invånare.