Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Hälso- och sjukvård

  • Hälso- och sjukvård
  • E-hälsa

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det står i hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvård handlar om att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska få företräde till vården. 

Öppna jämförelser 2015 inom hälso- och sjukvård visar att Region Jönköpings län genomgående har mycket goda resultat och en positiv utveckling inom många områden. Flera resultat är bäst i Sverige och i toppen bland landsting och regioner, men det finns även områden att förbättra.