Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Infrastruktur och kollektivtrafik

  • Trafik och infrastruktur

Med infrastruktur menas alla samhällsanläggningar som är nödvändiga för transport av människor, varor, tjänster, energi och information.

Även bebyggelse ingår i infrastrukturen. Stort fokus är snabb, säker och hållbar kommunikation, framförallt för väg- och järnvägstrafik. Det finns mål och visioner för att minska antal döda och svårt skadade i trafiken.

Kollektivtrafiken är viktig för människors möjlighet till arbetsresor, men också för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och fritidsaktiviteter.