Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Fotograf: Johan W Avby

Inkomst och sysselsättning

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Alla individer behöver en inkomst för att leva ett normalt liv. En hushållsinkomst ska täcka dagliga utgifter för mat, boende och nödvändiga levnadskostnader.

Levnadskostnaderna skiljer sig åt beroende på civilstånd, var och hur man bor, hushållsstorlek och levnadsstandard. En högre inkomst ger större möjligheter till konsumtion, vilket i sin tur ökar efterfrågan på varor och tjänster och ökad sysselsättning.

Sysselsättning skapar välfärd, löneinkomster och bidrar till ett bättre liv för alla människor. Fler sysselsatta leder också till minskad arbetslöshet. Konjunktur, efterfrågan och politiska reformer påverkar antalet sysselsatta.
En hög sysselsättningsnivå är bra för samhället. Den minskar utgifterna i våra gemensamma socialförsäkringssystem.

Här finns den senaste rapporten; Sysselsättning i Jönköpings län 2020