Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Levnadsvanor

  • Alkoholprevention
  • Ohälsosamma matvanor
  • Tobaksprevention

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår.

Att vi äter bra mat, har ett aktivt liv, ett arbete och en fritid med möjlighet till återhämtning och goda relationer har stor betydelse för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Den enskilda individen har det yttersta ansvaret för sin hälsa, men det handlar också om samhället omkring oss och vilka möjligheter som finns att göra hälsosamma val.