Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Miljö, energi och klimat

  • Miljö, energi och klimat

Vi lever alla på samma jord. För en hållbar utveckling och god livsmiljö finns ett antal mål uppsatta. De syftar till att minska belastningen på miljö, klimat och förbrukning av jordens resurser. Länsstyrelsen arbetar med fyra åtgärdsprogram som följs upp kontinuerligt.

Det finns 16 miljökvalitetsmål som Riksdagen har bestämt ska uppnås i Sverige innan år 2020. Varje år bedömer Länsstyrelsen i Jönköpings län hur det går här i länet med målen. Generellt i Sverige är bedömningen att få mål kommer att nås till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och tyvärr ser det likadant ut i Jönköpings län.

För att miljökvalitetsmålen ska få genomslag i länet samordnas det regionala miljömålsarbetet av Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner, andra myndigheter, Region Jönköpings län, näringsliv och föreningar.

Sveriges miljömåls webbplats ger tips och råd om vad du behöver tänka på för att komma igång med ett strukturerat miljöarbete.

Sveriges miljömåls webbplats.

Självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat drastiskt senaste 20 åren. Jordbruksmarken är en värdefull resurs som noga bör beaktas vid byggnation av ny infrastruktur och bostäder, framförallt i stadsnära miljöer. Mer information finns under länken nedan!

Jordbruksmarkens framtid, länsstyrelsens webbplats