Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Näringsliv

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Näringslivets utveckling har stor betydelse för vår välfärd. Tillväxt och ekonomisk utveckling skapar inkomster, investeringsutrymme och ökad sysselsättning.

Vi behöver fler nya företag och nyetableringar samtidigt som befintliga företag fortsätter att utvecklas. En växande befolkning ger ökad efterfrågan. Fler företag behöver tillkomma inom tjänste- och servicesektorn för att öka sysselsättningen bland de som idag står utanför arbetsmarknaden.

Bisnodes rapport beskriver den ekonomiska tillväxten i näringslivet 2011-2015 (utveckling av förädlingsvärde, anställda och antal företag) fördelat på bransch och kommun. 

Jönköpings län Näringslivsanalys Seminarium 2017-02-22 Dokumentation.pdf

Kunskap och kompetens i Jönköpings län