Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Näringsliv

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Näringslivets utveckling har stor betydelse för vår välfärd. Tillväxt och ekonomisk utveckling skapar inkomster, investeringsutrymme och ökad sysselsättning.

Vi behöver fler nya företag och nyetableringar samtidigt som befintliga företag fortsätter att utvecklas. En växande befolkning ger ökad efterfrågan. Fler företag behöver tillkomma inom tjänste- och servicesektorn som ett komplement till den stora industrisektorn. Det behövs också fler företag och fler utbildningsinsatser för att öka sysselsättningen bland de som idag står utanför arbetsmarknaden.

Här finns en analys över näringslivets utveckling 2015-2020 (pptx, 9.3 MB)

Här finns en analys över näringslivets utveckling 2017-2022