Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Näringsliv

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Näringslivets utveckling har stor betydelse för vår välfärd. Tillväxt och ekonomisk utveckling skapar inkomster, investeringsutrymme och ökad sysselsättning.

Vi behöver fler nya företag och nyetableringar samtidigt som befintliga företag fortsätter att utvecklas. En växande befolkning ger ökad efterfrågan. Fler företag behöver tillkomma inom tjänste- och servicesektorn för att öka sysselsättningen bland de som idag står utanför arbetsmarknaden.