Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional ekonomi

  • Attraktivitet
  • Internationellt perspektiv
  • Hållbarhet

All offentlig verksamhet kostar pengar. Länets kommuner behöver skatteintäkter av olika slag för att finansiera nödvändig samhällsservice.

De som förvärvsarbetat bidrar till bruttoregionalprodukten (BRP). Den så kallade försörjningsbördan är också en viktig komponent i den regionala ekonomin – hur många unga och gamla varje person i arbetsför ålder måste bidra till att försörja.