Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Social välfärd

  • Social välfärd
  • Jämlikhet
  • Jämställdhet

Social välfärd handlar om människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, men också om en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.