Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Utbildning

  • Lärande och utbildning

Utbildning är nödvändigt för att lära sig ett yrke och för att kunna få jobb på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna kräver minst en avslutad gymnasieexamen. Därför är det viktigt att så många barn som möjligt får gymnasiebehörighet på grundskolan. Utbildningsnivån har stor påverkan på människors fortsatta möjlighet till inkomstutveckling och karriär. Majoriteten av dagens bristyrken kräver akademisk examen eller spetsutbildning inom en yrkeskategori.