Navigera till sidans huvudinnehåll

Europa Direkt Jönköpings län

  • Internationellt perspektiv

Europa Direkt i Jönköpings län är din direktlänk till Europa!
Vi sprider information, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och evenemang om EU.

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 450 kontor i Europa.

Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Nätverkets uppgift är att sprida och inhämta information om den Europeiska Unionen till och av allmänheten samt att rådgöra vid frågor.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.

Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU samt bidrar med pedagogiskt material och publikationer.

Alla våra tjänster är gratis för dem som deltar.

Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings län. Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Mer information hittar du på EU-kommissionens representation i Sverige.

Europa Direkt Jönköpings län:

  • svarar på och vidarebefordrar dina frågor om EU
  • sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
  • främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
  • arrangerar föreläsningar, föredrag och evenemang om EU-relaterade ämnen
  • ger möjlighet till dig som boende i Jönköpings län att tycka till om EU:s politik

 

Bild från Region Jönköpings län