Navigera till sidans huvudinnehåll

Internationellt perspektiv

  • Internationellt perspektiv

Att ha ett internationellt perspektiv i utvecklingen av Jönköpings län handlar om att olika aktörer samverkar för att stärka länets konkurrenskraft och attraktivitet på en internationell arena. Det handlar också om att vi ger invånarna information och möjlighet att engagera sig i internationella frågor. Ett internationellt perspektiv är en framgångsfaktor för länets utveckling och tillväxt.

För näringslivets del handlar det internationella perspektivet bland annat om att främja export och investeringar. Internationella etableringar är också viktiga för vårt län.  Därför måste vi skapa bra erbjudanden för att locka utländska företag att placera sin verksamhet här. Vi vill även locka utländska besökare i större utsträckning. Att besöksnäringen fortsätter att utvecklas med ett internationellt perspektiv är därför viktig för vårt län.

Det internationella perspektivet stärks av att Jönköpings län deltar i EU:s program och fonder och ingår i internationella nätverk som stärker lärandet och relationerna över landets gränser. Att vi arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i våra internationella relationer ingår i det internationella perspektivet.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.