Navigera till sidans huvudinnehåll

Europaforum 2024

Europaforum är en mötesplats för att belysa och skapa dialog kring aktuella frågor på EU-arenan och hur de påverkar oss på lokal och regional nivå.

Europaforum Småland Blekinge Halland South Sweden anordnades för sjätte gången och i år stod Region Jönköpings län värd. Konferensen hölls på Kulturhuset Spira i centrala Jönköping.

Samlade bildspel från dagen hittar du här!

PROGRAM

Torsdag 30 maj

Torsdag kl 13.30 inleder vi med två studieresor till intressanta platser i länet. Läs mer om studieresorna här:

Kl 19.00 Middag på Kulturhuset Spira

 

Fredag 31 maj

Europaforum

Plats: Teatersalongen, Kulturhuset Spira, Jönköping
Moderator: Linda von Essen

Klimatomställning, demokrati och samverkan i en föränderlig värld

8.45-9.30 Mingel och drop-infika
Rachel de Basso, regionstyrelsens ordförande (S) hälsar välkommen

9.40 Nationellt europeiskt och globalt perspektiv
Vad vill Sverige i EU?
Jessika Roswall, EU-minister Sveriges Regering
EU:s stora utmaningar och relation till omvärlden
Annika Wäppling Korzinek, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
Globala perspektiv på EU och demokrati
Cecilia Malmström, forskare på tankesmedjan PIIE i Washington, tidigare EU- kommissionär och EU-minister


Panelsamtal: Sverige, EU och världen
Deltagare: Jessika Roswall, Annika Wäppling Korzinek och Cecilia Malmström

10.45 Paus

11.15 Samverkan och påverkansarbete

Möjligheter till påverkansarbete på lokal och regional nivå
Samtal mellan politiker och tjänstepersoner inom Småland Blekinge Halland South Sweden-samarbetet.

11.35 Demokrati i en föränderlig värld
EU:s krångliga men viktiga demokrati
Annika Ström Melin, journalist och författare
Rekordvalåret 2024 - AI, desinformation och demokrati
Andreas Jahreborn Önnerfors – Docent och professor i idéhistoria, Linnéuniversitetet och Medieinstitutet Fojo

Panelsamtal - Demokrati i en föränderlig värld
Deltagare: Cecilia Malmström, Annika Wäppling Korzinek, Annika Ström Melin, Andreas Jahrehorn Önnerfors

12.30 LUNCH

13.30 Klimatomställning – vår tids ödesfråga?

Scenarier om vårt framtida klimat
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, ledamot Klimatpolitiska rådet
EU:s gröna giv – påverkan på Sverige
Daniel Engström Stenson, utredningssekreterare Miljömålsberedningen

Panelsamtal – klimat och klimatomställning
Deltagare: Erik Kjellström och Daniel Engström Stenson

14.10 Inspirerande utvecklingsinsatser i Jönköpings län

14.30 Paus

14.45 Inspirerande utvecklingsinsatser i Jönköpings län, fortsättning

Panelsamtal - om regional utveckling med lokala och regionala politiker och tjänstepersoner

15.30 Avslutning, överlämning till värd för Europaforum 2025 och fika