Navigera till sidans huvudinnehåll

Välkommen till årets regionala utvecklingskonferens! Tema: omställning

Hur vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle är en nyckelfråga för framtiden. Det gäller såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Men samtidigt sker drastiska omvärldsförändringar som påverkar förutsättningarna för omställning och utveckling och detta måste vi hantera. Pandemi, krig i Europa, elbrist, hög inflation, digitalisering och medborgarnas förändrade syn på olika frågor är tydliga exempel som kräver nytänkande. Varmt välkomna till en dag när vi tar oss an dessa utmaningar!

Den regionala utvecklingskonferensen arrangeras årligen av Region Jönköpings län. Det är en mötesplats för alla som är med och bidrar till regional utveckling utifrån länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi. Syftet är att inspirera, öka kunskap och skapa kontaktytor för hållbar regional utveckling och ett attraktivt Jönköpings län.

Tid: Tisdagen den 15 november 2022 kl. 8.30-15.00
Plats: Kulturhuset Spira i Jönköping, men det är även möjligt att delta digitalt via Zoom

Antalet fysiska platser på Spira är begränsat till 200. Konferensen är kostnadsfri, men outnyttjad fysisk plats debiteras med 500 kronor. Sista anmälningsdag 1 november.

Program