Navigera till sidans huvudinnehåll

Kompetensdag för industrin 2024

Tid: 21 mars 2024 kl. 9-15
Plats: Kulturhuset Spira - Jönköping

Sista anmälningsdag 3 mars - begränsat antal platser.

Moderator: Anna Dyhre: En av Sveriges främsta experter inom Employer Branding– dvs hon hjälper företag och organisationer att bättre förstå vad som attraherar och gör dem attraktiva som arbetsgivare för olika generationer och målgrupper.

Program: 

08:30 Fika finns på plats

09:00 Välkomna/check-in

Presentation av nya Kompetensbarometern: Vad är industrin kompetensbehov 2024? Och hur har vi förflyttat oss sedan förra året? 

En modell för hur man strukturerat och systematisk arbetar mellan skola-arbetsliv för att attrahera kompetens: Husqvarna AB och Jönköpings kommun

Hur du lyckas attrahera till unga till industritekniska utbildningen, arbetet med unga som ambassadörer och samverkan med företag: Gnosjöandans Kunskapscentrum

Samverkan mellan skola och arbetsliv-varför fungerar det (och varför inte?) Alexandru Panican, proffesor och universitet lektor.

12:00-13:00 Lunch

Hur inkluderande är du och din arbetsplats? Charbel Gabro, prisbelönta talaren och Norrköpingssonen,som under snart två decennier vigt sitt liv åt att inspirera kring det han själv saknade som ung och nyanländ i Sverige ”– Att bygga broar mellan slum och finrum, för att utplåna
det tomrum som uppstått där emellan”.

Paneldisskussion tema: Inkludering,kulturkrock & kommunikation:  Emil Falk (WindowGlass Recycling), Hanna Aspklint(Vd Science Park, Camilla Stridh (IF Metall), Ulrika Elmersson( VD Skärteknikcentrum), Samara Abbas(Lernia) Elin Elmersson( Unity Creations)

15:00 Avslut

Under dagen har vi med oss Nicklas Hermansson, grundare till NomoFomo som processleder oss-så att vi tillsammans kan skapa förflyttning.