Navigera till sidans huvudinnehåll

Valideringsforum 2024 - en kunskapshöjande workshopserie i tre delar

I fokus står validering och dess möjligheter samt utmaningar. Workshopserien arrangeras av Region Jönköpings Läns projekt Valideringslyft med finansiering från Tillväxtverket. 

Plats: Grand Hotel i Jönköping

Tider:
08:30 Incheckning med kaffe
09:00 Uppstart
13:00 Avslut och gemensam lunch

Anmäl dig här 

Träffarna kommer att modereras av Maria Lagneby som har 12 års erfarenhet av att driva medskapande processer i perspektivbrytningen mellan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhällets organisationer. Marias expertis är inom hållbar utveckling, strategisk planering, förändringsledning och dialogbaserad processledning. Inom företaget Ohmnia konsultleder, stödjer och utvecklar Maria innovations och samverkansprocesser utifrån en vetenskaplig grund och med ett medskapande förhållnings- och arbetssätt.  

Träff 1: 21 feb kl.08:30-13:00

  • Validering som ett begrepp ur ett större perspektiv.
  • Hur skapar vi hållbara strukturer för validering?
  • Vilka strukturer krävs för strategisk kompetensförsörjning.

Träff 2: 13 mars kl.08:30-13:00

  • Skillnader mellan branschvalidering och utbildningsvalidering.
  • Hur kan vi tillsammans skapa nytta för validering?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns inom utbildning- och branschvalidering?
  • Hur får vi dessa typer av validering att närma sig och lära sig av varandras likheter och olikheter?

Träff 3: 17 april kl.08:30-13:00

  • Hur sätter vi validering i ett helhetstänk?
  • Hur lyfter vi validering som ett viktigt verktyg i strategisk kompetensförsörjning?
  • Hur skapar vi ett långsiktigt gemensamt lärande som säkrar kompetensutvecklingen?