Navigera till sidans huvudinnehåll

JÄJ-konferens 2024

Kulturhuset Spira Caféscenen

Registrering och fika från 08.40. Fika och lunch ingår.

Program
09.00 – Konferensen öppnar

Moderator Sara Norrby Wallin, kommunikations- och organisationskonsult, öppnar konferensen
Per Eriksson, regionråd Region Jönköpings län ramar in dagen
Charlotte German och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, samtalar om den nya jämställdhetsstrategin Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027
 

09.30 – Från husbondemakt till jämställdhetskontrakt – kön, makt och jämställdhet i historisk belysning. Föreläsning med Marie Eriksson, Linnéuniversitetet

10.15 – Paus

10.30 – Panelsamtal om makt och jämställdhet

Marie Eriksson, Linnéuniversitetet
Hanna Aspklint, VD Science Park
Håkan Carlsson, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län
Håkan Boberg, polisområdeschef Polismyndigheten
 

11.00 – Arbeta jämställt. Utmaningar och möjligheter i arbetsliv och vardag. Föreläsning med Sandra Lindström, psykolog och föreläsare

11.40 – Lunch

12.40 – Är arbete alltid lösningen? Ett rasifierat arbetsliv och intersektionell ojämlikhet. Föreläsning med Anders Neergaard, professor Linköpings universitet

13.20 – Panelsamtal om jämställdhet i arbetslivet

Sandra Lindström, psykolog och föreläsare
Anders Neergaard, professor Linköpings universitet
Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge
Jeanette Rosén, VD Coompanion Jönköping

13.50 – Fika

14.15 – Destruktiva maskuliniteter och normförändrande arbete. Föreläsning med Marco Vega, föreläsare och utbildare inom våldsförebyggande insatser MÄN

15.00 – Panelsamtal om våld och destruktiva normer

Marco Vega, föreläsare och utbildare MÄN
Lucas Seiron, enhetschef förebyggande insatser Värnamo kommun
Emma Engborg, socialsekreterare KAST-mottagningen Jönköpings kommun
Sofi Hägg, samordnande kurator inom elevhälsa Nässjö kommun
Niklas Bohman, verksamhetsledare Habo IF

15.30-16.00 Avslut

Charlotte German och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Ann-Christine Bärbäck, Region Jönköpings län summerar dagen
Per Eriksson, regionråd Region Jönköpings län och Nina Lindgren, chef Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Jönköpings län pratar om hur jämställdhetsarbetet kan tas vidare

Kulturhuset Spira Caféscenen

Mer information