Navigera till sidans huvudinnehåll

Forskning

  • Forskning

I Jönköpings län sker mycket forskning i nära samarbete med näringsliv och samhällsaktörer. Det gör att den nya kunskapen sprids och snabbt stimulerar till nya idéer och innovationer. Ett län som är känt för att ligga långt framme inom forskning attraherar fler forskare, experter och specialister av olika lag. Kreativ och innovativ forskning är också avgörande för att hålla en hög nivå på våra utbildningar.

I Jönköpings län bedrivs forskning av många olika aktörer. Jönköping University är en viktig aktör för forskning inom till exempel hälsa, vård och socialt arbete, lärandets och kommunikationens villkor, entreprenörskap, ägande och förnyelse. Jönköping University samarbetar också med små och medelstora tillverkande företag samt närliggande tjänsteföretag för att ta fram nya produkter.

En annan viktig aktör inom forskning är Region Jönköpings län som bland annat bedriver kliniska studier tillsammans med andra universitet, högskolor och näringslivet. Branschorganisationer och näringslivsaktörer i Jönköpings län bedriver också viktig forskning inom produktutveckling och förnyelse.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?