Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärande och utbildning

  • Lärande och utbildning

Livslångt lärande och utbildning är viktigt för människors utveckling, men också för hela länets utveckling. I Jönköpings läns kommuner sker utbildning inom grundskola och gymnasieskola. Det är en rättighet för alla barn och unga och här samarbetar kommunerna kring det som behöver utvecklas. I Jönköpings län finns eftergymnasial utbildning på Jönköping University, länets folkhögskolor, kommunala vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Dessutom erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare både längre utbildningar och kortare kurser.

En stark arbetsmarknad, där vi är duktiga på att matcha människors kompetens och kunskap mot arbetsmarknadens behov, gör Jönköpings län till en attraktiv plats. Därför måste vi aktörer uppmuntra och skapa möjligheter till livslångt lärande för alla invånare. Men vi måste också synliggöra den kompetens som finns. Det handlar bland annat om att integrera praktisk färdighet och spetskompetens med teoretisk kunskap. Och det måste göras i nära samarbete mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och forskning. Då stärks förutsättningarna att snabbt svara på nya behov av utbildning som är baserade på samhällets utmaningar och arbetsmarknadens behov.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?