Navigera till sidans huvudinnehåll

Attraktivitet

 • Attraktivitet

Utveckling, tillväxt och attraktivitet är starkt beroende av varandra. När vi pratar om attraktivitet kopplat till regional utveckling menar vi alla faktorer som lockar människor, företag och organisationer till vårt län.

För att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats måste vi erbjuda och vidareutveckla bland annat:

 • En god livsmiljö, både i stad och på landsbygd
 • Tillgång till bredband och mobiltäckning
 • Ett varierat och rikt kulturliv
 • Välfungerande samhällsservice
 • En god arbetsmarknad
 • Ett gott näringslivsklimat
 • Olika former av bostäder
 • Infrastruktur som ger goda möjligheter till arbetspendling och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter
 • Estetik i det offentliga rummet
 • Bra skolor och möjlighet till livslångt lärande på olika nivåer
 • Tand-, hälsa- och sjukvård

En insats eller verksamhet stärker inte automatiskt länets attraktivitet. Det är därför attraktivitet är ett viktigt perspektiv att uppmärksamma. För det är när insatsen planeras, utformas och genomförs på ett sätt som gör att så många som möjligt lockas att komma hit och stanna kvar som insatsen på riktigt stärker länets attraktivitet.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.