Navigera till sidans huvudinnehåll

Hur utvecklas digitalt kommunengagemang i tider av kris?

Tid: Fredag den 5 februari kl. 14.00-16.00
Plats: Digitalt via Zoom

Seminariet är genomfört. Här kan du se det i efterhand.


Introduktion

Hur pratas det om våra kommuner i digitala medier – och om vad pratar man? Inom ramen för ett större forskningsprojekt analyseras allt som skrivs publikt om de tretton kommuner som ingår i Jönköpings län i såväl redaktionell text som i inlägg på Instagram, Facebook, Twitter, bloggar och videoplattformar.

Varmt välkommen att delta på seminarium där de senaste preliminära resultaten från forskningsprojektet kommer att presenteras. Under seminariet kommer Mart Ots, Jönköping International Business School, och Christofer Laurell, Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm, att ge en översikt över forskningsresultaten från projektets
andra stora mätperiod som pågått mellan den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020 och belysa följande frågor:

  • Hur utvecklas det digitala engagemanget i Jönköpings län?
  • Vilka händelser har varit särskilt engagemansskapande under året som gått?
  • Vilka vardagsämnen och företeelser engagerar kommuninvånare vid sidan särskilda händelser?
  • Vilka konsekvenser tycks coronapandemin ha fått för hur människor pratar om sina lokalsamhällen?


Information om det övergripande forskningsprojektet

Mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2022 pågår ett fyraårigt forskningsprojekt där Digitaliseringsrådet Jönköpings län tillsammans med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping International Business School och Kungliga Tekniska Högskolan analyserar digitaliseringens konsekvenser för medborgardialog, verksamhetsstyrning och mätning av effekter. Arbetet bedrivs som fritt vetenskapligt arbete med iakttagande av god forskningsetik och vedertagna normer för akademiska studier enligt Vetenskapsrådets etikregler.


Frågor

Vänligen kontakta Mart Ots på marts.ots@ju.se eller Christofer Laurell på christofer.laurell@indek.kth.se


Medverkande forskare

Martin Carlsson Wall
Associate Professor, docent
Handelshögskolan i Stockholm
martin.carlsson-wall@hhs.se
Forskningsledare

Christofer Laurell
Associate Professor, docent
Kungliga Tekniska Högskolan och
Handelshögskolan i Stockholm
christofer.laurell@indek.kth.se

Mart Ots
Associate Professor, docent
Jönköping International Business School
mart.ots@ju.se