Navigera till sidans huvudinnehåll

Fortsatt hopp om nya stambanor

- Tidigare har regeringen svängt om Botniabanan då den togs bort från nationell plan för att sedan komma tillbaka igen. Men nu byggs den, säger Mattias Josefsson som är projektledare på Region Jönköpings län för nya stambanor. Jag tror att nya stambanor i sin helhet också blir verklighet, även om regeringens ändrade uppdrag till Trafikverket innebär att vägen dit har blivit krokigare. Sannolikt blir det inte heller stambanor för höghastighetståg med farter över 300 km/h.  

Mattias Josefsson menar att det för flera kommuner i Jönköpings län är ett dilemma att de inte får tydliga besked om sträckningen av en ny stambana. Stora områden kan inte utvecklas och exploateras på grund av detta, vilket hämmar utvecklingen.

- Det finns även en rad andra aktörer i länet som har intressen av nya stambanor och att få klarhet i sträckningen i syfte att mobilisera och samarbeta i frågan om nya stambanor. Det handlar till exempel om näringslivsorganisationerna där frågan om kompetensförsörjning är prioriterad, men det handlar också om markägare och bostadsbolag.

Treårigt regionalt projekt

I Jönköpings län har projektet ”Nya stambanor” drivits i treårsperioder i flera omgångar. Den senaste perioden med start våren 2022 med halva finansieringen från Tillväxtverket. Projektets uppdrag är att arbeta för nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetets fokus riktas mot nationella beslutsfattare.

- Vi utgår från ett nationellt och systemövergripande perspektiv, men därtill kopplas även ett regionalt och lokalt perspektiv, säger Mattias Josefsson. I uppdraget ingår även att rikta sig mot en bredare allmänhet för att upprätthålla en bred förankring för nya stambanor i regionen.

De aktörer som är med i projektet är Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun, Tranås kommun, Aneby kommun, Värnamo kommun, Handelskammaren i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Detta innebär Regeringens besked den 23 december

Den 23 december 2022 meddelade regeringen att man ändrar uppdraget för Trafikverket i de olika delarna av nya stambanor:

  • För Ostlänken (Järna-Linköping) ligger planen fast i väsentliga delar förutom att Trafikverket ska arbeta med kostnadsreducering.
  • Planeringsarbetet för Göteborg-Borås pausas. Trafikverket får ett nytt uppdrag att utreda sträckning med ökat fokus på arbetspendling. Trafikeringsstarten ska inte påverkas skriver regeringen.
  • Planeringsarbetet Lund-Hässleholm avslutas omgående, skriver regeringen. Trafikverket ska istället utreda en ny sträckning.
  • Någon fortsatt planering för de så kallade centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping i det tänkta höghastighetssystemet genomförs inte. 

Sedan i höstas finns en organiserad samverkan med andra regioner. Trots regeringens besked den 23 december kommer en samverkan med andra regioner att fortsätta.