Navigera till sidans huvudinnehåll

Valideringslyft ska stärka kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av Jönköpings läns största utmaningar. Företag söker utan framgång efter den kompetens de behöver, samtidigt som det är svårt att fylla de utbildningar som skulle uppfylla deras behov. En viktig åtgärd för att säkra tillgången till kompetens är att inom olika branscher öka antalet valideringar*. Men det finns hinder på vägen. En workshopserie som genomfördes i länet i våras visade tydligt var problemen ligger för att åstadkomma ett valideringslyft.

- Det vi behöver göra är att skapa en fungerande regional struktur för validering som långsiktigt möjliggör en fungerande kompetensförsörjning i länet, säger Rima Hanna, projektledare för det nya projektet ”Valideringslyft i Jönköpings län”. Idag gör alla aktörer olika och arbetar i stuprör. Vi måste också få företagen att förstå att validering är ett effektivt verktyg för att se den reella kompetensen som en medarbetare har och som kan göra företaget konkurrenskraftigare.

Valideringsprojektet pågår från november 2022 till oktober 2024. Halva kostnaden finansieras av Tillväxtverket och andra halvan av region Jönköpings län. Styrgruppen består av bransch- och näringslivsrepresentanter och utbildningsanordnare. Eftersom ett stort antal regioner driver liknande projekt kommer samarbete ske över regiongränserna, framför allt med Kronobergs län.

* Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de har förvärvats.