Navigera till sidans huvudinnehåll

Jönköpings län ska bli bättre på att attrahera utländska företagsetableringar

I Jönköpings län är vi bra på mycket, men vi saknar ett strukturerat arbete för att attrahera utländska investeringar när det gäller företagsetableringar. Det menar Markus Börrisson som är ansvarig för Invest and Promotion i länet.

- Jönköpings län har en spännande resa framför sig för att locka till sig utländska bolag. Idag är vi inte tillräckligt spetsiga i vårt erbjudande och vi behöver bli lite kaxigare och stolta över vårt län. Vi har goda förutsättningar att tillhöra den övre halvan bland de totalt 18 investeringsregioner runt om i Sverige som bedriver liknande arbete och har samarbetsavtal med Business Sweden.

Det är mycket pengar som ligger i potten. År 2021 uppgick de utländska investeringarna i Sverige till 220 miljarder kronor*. Det handlar dels om nyetableringar av utländska företag, dels om utländska företag som utökar sin verksamhet i Sverige. De utländska investeringarna är ungefär fördelade lika mellan dessa två kategorier.

Av de 220 miljarderna landar en väldigt liten andel i Jönköpings län. Storstadsregionerna och norra Sverige tar det mesta.

- Vi är ett attraktivt land på många sätt. När det gäller hållbarhet, konkurrenskraft och innovation rankas Sverige mycket högt internationellt sett, säger Markus Börrisson. Chansen för nyinvesteringar i vårt län ökar om vi är synliga på rätt ställen och har en tydlig strategi för vad vi vill ha för etableringar. Vi måste marknadsföra länet på den internationella scenen och nyttja befintliga kluster och kompetenser för att visa på attraktivitet och möjligheter. Vi genomför nu en förstudie där vi bland annat tittar på detta.

Invest and Promotion är ett kompletterande verktyg för att jobba proaktivt med förfrågningar som kommer in. Enligt Markus Börrisson bör länets fokus även ligga på att behålla de utländska företag vi redan har och att de utökar sin verksamhet här. Vi går nu in en förväntad lågkonjunktur där många bolag kommer att se över platserna där de är etablerade. Då blir detta arbete än viktigare.

- Andra regioner har upparbetade verksamheter för att locka till sig investeringar. Jönköpings län har inte det idag. I vårt län har det inte funnits kapacitet för att jobba med dessa frågor under rättvisa och långsiktiga förhållanden.

Region Jönköpings län kommer nu jobba tätt med kommunerna för att få en samsyn i frågan och bygga upp ett system och ett erbjudande som kan attrahera rätt företag. Och när det finns ett system också börja jobba mer proaktivt.

- Vi ska promota länet tillsammans med kommunerna och andra aktörer. Gör vi det här tillsammans kommer vi kunna bli riktigt vassa, menar Markus Börrisson.

 

*Källa Business Sweden (pdf)