Navigera till sidans huvudinnehåll

IT och digitalisering

  • IT och digitalisering

Nya tjänster och användningsområden inom IT utvecklas ständigt och i snabb takt. Det leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering. Rollen som regional och kommunal aktör handlar om att skapa förutsättningar för våra invånare att förstå och använda tekniken, både i arbetslivet och privat. För digitaliseringen kommer att påverka alla samhällsviktiga områden i framtiden. På många sätt är vi redan där.

Hälso- och sjukvård, äldreomsorg, näringsliv, utbildning och attraktivt boende är exempel på områden som påverkas av samhällsomvandlingen. En robust och driftsäker bredbandsinfrastruktur med snabb uppkoppling är en förutsättning om vi vill vara ett attraktivt län, för både invånare och näringsliv. Det handlar om möjligheten till tillväxt för våra företag, en väl fungerande samhällssektor och en god livsmiljö för våra invånare.

För att användningen av de digitala tjänsterna och tillgången till snabb uppkoppling ska utvecklas effektivt och hållbart måste vi samverka brett. Det gör vi med Jönköpings läns regionala digitala agenda som plattform. Vi har en lång bit kvar innan vi har nått bredbandsmålen i vårt län, särskilt på landsbygden. Ska målen bli verklighet till år 2020 måste vi prioritera kraftfulla insatser.

Hur går det?