Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional fysisk planering

Som en grund för att kunna arbeta mer aktivt med regional fysisk planering håller Region Jönköpings län på att ta fram underlag kring funktionella samband kopplade till transporter i länet.

 

Projektet kring funktionella samband syftar till att bygga kunskap för att göra träffsäkra, underbyggda och samordnade regionala prioriteringar kopplade till transporter och transportinfrastruktur i länet. Inom ramen för projektet kommer Region Jönköpings län att ta fram en beskrivning och analys av länets funktionella samband med fokus på ortsstrukturer och funktioner, tillgänglighet, resandemönster, godsflöden samt bebyggelseutveckling.

 

På sikt kommer Region Jönköpings län att arbeta vidare med andra typer av geografiska analyser av teman inom regional utveckling.