Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional fysisk planering

Region Jönköpings län har tagit fram en beskrivning och analys av länets funktionella samband med fokus på ortsstrukturer och funktioner, tillgänglighet, resandemönster, godsflöden samt bebyggelseutveckling.

Studien visar tydligt vilka orter som har stort utbyte sinsemellan och synliggör till exempel var en ökad tillgänglighet kan göra en märkbar skillnad. Ta del av studien via länken nedan!

Geografin spelar roll - en studie om funktionella samband i Jönköpings län

 

Materialet kan med fördel användas som strategiskt underlag för regionala och kommunala strategier som till exempel länstransportplan, trafikförsörjningsprogram och översiktsplaner.

 

Digitalt slutseminarium
Onsdagen 20 mars hölls digitalt slutseminarium med över 150 deltagare från hela landet som fick lära sig mer om hur vi rör oss inom länet, var vi jobbar och hur vi flyttar.  

- Det här kunskapsunderlaget ger oss möjlighet att se på länet med ”nya glasögon”- ibland är kanske inte saker som man tror. Vi behöver veta med säkerhet och skapa en gemensam bild för att se vilka behov som finns och ha det som utgångpunkt i det gemensamma arbetet för länets utveckling, sa Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör.

Ta del av slutseminariet där en sammanfattning av rapporten görs.

 

Power Point från slutseminariet

 

Kunskapsbyggande för rätt prioriteringar

Projektet kring funktionella samband syftar till att bygga kunskap för att göra träffsäkra, underbyggda och samordnade regionala prioriteringar kopplade till transporter och transportinfrastruktur i länet. 

 

På sikt kommer Region Jönköpings län att arbeta vidare med andra typer av geografiska analyser av teman inom regional utveckling.